Gönüllü Başvurusu

Gönüllü Başvurusu

ÇEKUD; çevreyi sosyal, siyasal, ekolojik ve ekonomik bir bütünlük içinde ele alarak çözüm üretmeye çalışan Gönüllü Kuruluştur. Çevrenin korunması, güzelleştirilmesi ve gelecek kuşaklara tertemiz aktarılması için kamuoyundaki çevre bilincini yükseltici etkinlikler düzenlemektedir. Projelerini yurt çapında aynı amaç ve hedefleri paylaşan çeşitli sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurumlar ile işbirliği halinde yürütmektedir. Gönüllü üyeler, gönüllülük esasına göre çalışan ÇEKUD’ün en büyük destekçileridir.

ÇEKUD gönüllüsü neleri destekler?

 • Ağaçlandırma etkinliklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması, doğa & insan arasındaki iletişimin arttırılması,
 • Doğa dostu bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması,
 • Sürdürülebilir, sağlıklı yaşam tarzının benimsetilmesi
 • Çevre sorunlarının azaltılması yönünde kamuoyunda farkındalık oluşturulması
 • Yeryüzündeki bütün canlıların doğal yaşam haklarının savunulması ve korunması
 • Evrensel ahlaki değerlerin yaygınlaştırılması
 • Çevre sorunları ve çözüm önerilerine yönelik Akademik çalışmaların ve bilimsel toplantıların desteklenmesi
 • Sofrada Sıfır Artık gibi israf karşıtı kampanyaların yaygınlaştırılması
 • Ekolojik ürünlerin, helâl ve sağlıklı gıdaların desteklenmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi
 • Web sayfası, faaliyet habercisi, köşe yazıları ve medya iletişim desteği ile çevre bilincinin yaygınlaştırılması


  Organizasyon İşleriWeb Sayfası TasarımıStand-Fuar GörevlisiBilgisayar Teknik Destekİnternet & Sosyal MedyaGörsel Malzeme ÜretimiYabancı Dile ÇeviriSponsorluk ÇalışmasıÇevre Ansiklopedisi