Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Açık Rıza

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) gereğince, www.dikiliağacimvar.com sitesi ve sair kanallar vasıtasıyla ÇEKUD Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi ÇEKUD, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.
Bu kapsamda, www.dikiliağacimvar.com sitesi üyelik işlemi ile dâhil olarak ÇEKUD ile paylaşılan kişisel verilerinizin (özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere) KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine açık rıza vermektesiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ÇEKUD’un sahibi olduğu www.dikiliağacimvar.com sitesinin ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, ÇEKUD’un kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, ÇEKUD’un işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi siz değerli üyelerimize aktarmaya çalışacağız.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, firma adı, yetkili kişi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, ödeme (bağış) zamanı ve ne kadar ödeme (bağış) yaptığı, aldığı sertifika bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler www.dikiliağacimvar.com sitesinin üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

2.Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için, üçüncü kişilere aktarılan kişisel verilerinize güncellemeleri bildirmek ve izinlerinizi kaldırmak gibi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer tüm haklarınızı kullanmak amacıyla, 0(216) 530 31 11 no’lu telefondan veya “bilgi@cekud.org.tr” mail adresinden ÇEKUD’a başvurabilirsiniz.

3.Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ÇEKUD tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4.“ www.dikiliağacimvar.com”dan Ayrılma ve iletişim iznini iptal etme

Söz konusu izninizi geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman, izni verdiğiniz yöntemle (sms, e-posta, web sitesi ve diğer usuller) bu talebinizi ÇEKUD’a iletebilirsiniz ve her zaman“bilgi@cekud.org.tr” adresine e-posta gönderebilirsiniz.

5.Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

ÇEKUD, üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve ÇEKUD’un yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

6.Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması ÇEKUD için önemli bir konudur. ÇEKUD, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. ÇEKUD kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama aracılığıyla ÇEKUD’a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.
ÇEKUD, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. ÇEKUD’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ÇEKUD bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

7.Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler

ÇEKUD, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninin “www.dikiliağacimvar.com/kişiselverilerpolitikası” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznindeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

8.Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.Elektronik İletişim İzni

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; ÇEKUD’un tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms, e-posta ve diğer elektronik iletişim yollarıyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Müşteriler, kişisel verilerinin ÇEKUD tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. ÇEKUD, söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.
Sayın Üyemiz,
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız. İletişim izninizi geri almak istediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman, izni verdiğiniz yöntemle (sms, e-posta, web sitesi ve diğer usuller) bu talebinizi ÇEKUD’a iletebilirsiniz.

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu www.dikiliagacimvar.com sitesini (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

 MADDE 1: TARAFLAR

  • Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (bundan böyle kısaca “ÇEKUD” olarak anılacaktır)

Altunizade Mah. Yetimhane Sk. No:8/3 Üsküdar/ İSTANBUL

Tel: 0216 530 31 11 (pbx)

Fax:  0216 530 31 74

Eposta :bilgi@cekud.org.tr

Web: http://www.cekud.org.tr

  • ÜYE : SİTE’yi kullanarak Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği’ne bağış yapmak isteyen ve seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, ÇEKUD tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (bundan böyle kısaca “ÜYE” olarak anılacaktır)

MADDE 2: TANIMLAR

SİTE: ÇEKUD tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.dikiliagacimvar.com internet sitesidir.

ÇEKUD : Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği

KULLANICI: SİTE’yi ziyaret eden gerçek veya tüzel kişidir.

ÜYE: SİTE’yi kullanarak Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği’ne bağış yapmak isteyen ve seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurup, yapılan inceleme sonucunda ÇEKUD tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir.  18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kollektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. “Üye adı” üyeye özeldir ve aynı “Üye adı” iki farklı ÜYE’ye verilmez. ÇEKUD gerekli incelemeyi yaptıktan sonra site üyeliğine kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Site üyeliği Dernek üyeliği hakkı vermez.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle ÇEKUD arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

HİZMET: SİTE’de belirtilecek, ÇEKUD tarafından sunulacak fidan dikimi ve fidan sertifikası sunulması hizmeti.

ÜYELİK HESABI: ÜYE’nin SİTE içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, ÜYElikle ilgili konularda ÇEKUD’e talepte bulunduğu, ÜYElik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “SİTE” üzerinden erişilen ÜYEye özel internet sayfası.

ÜYE ADI: SİTE kullanım şartları gereğince kişiler gerçek ad ve soyadlarını, tüzel kişiler ticari ünvanlarını üyelik için kullanmakla yükümlüdürler.

ŞİFRE : SİTE’ye üyelik esnasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren SİTE hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak harf ve numaralardan oluşan şifredir.

VERİTABANI/ARAYÜZ : ÜYELER tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ÇEKUD’e ait olan içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği veritabanı, tasarımlar, görseller, vs. içerisinde site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu; www.dikiliagacimvar.com internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak bağışlar ve SİTE’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitine ilişkindir.

İşbu sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ile SİTE içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ÇEKUD tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. ÜYE, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, SİTE içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ÇEKUD tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4: ÜYELİK VE Kullanım koşulları  

4.1 Bu SİTE’de sunulan hizmetler ÇEKUD tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi ÇEKUD olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ÇEKUD’a aittir.

4.2 İşbu kullanım koşullarını ÇEKUD gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

4.3 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ÇEKUD tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

4.4 ÇEKUD, bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

4.5. Üyelik sitenin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen gerçek veya tüzel kişi tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun eksiksiz doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi ve ÇEKUD tarafından üyelikleri onaylanarak kabul edilmesi ile tamamlanır.

4.6 Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. ÜYE’nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir ve aksine bir durumda ÇEKUD sorumlu değildir.

4.7. ÇEKUD her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun ÇEKUD bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun ÇEKUD tarafından tespit edilmesi veya ÇEKUD’un kararları veya ÇEKUD tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda ÇEKUD’un kendi iradesi ile verilecektir.

4.8 ÜYE’ler bu SİTE’de sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduklarını, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı oldukları yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduklarını, bu sözleşmeyi okuduklarında, anladıklarını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

4.9 İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

MADDE 5: GENEL HÜKÜMLER

5.1 İşbu sözleşmenin tüm maddeleri ÜYE tarafından okunmuş ve ÇEKUD ile karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

5.2 İşbu sözleşme ÜYE tarafından internet ortamında onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmektedir.

5.3 SİTE üzerinden, ÇEKUD’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında ÇEKUD’un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. ÇEKUD bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, ÇEKUD’un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

5.4 ÇEKUD, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve ÇEKUD’un SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

5.5 KULLANICI ve ÜYE, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ve ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan ÇEKUD sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan ÇEKUD sorumlu değildir.

5.6 ÇEKUD, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. ÇEKUD, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.7 SİTE dâhilinde ÜYE’ler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı ÇEKUD’un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ÇEKUD çalışanlarının ve yöneticilerinin, ÇEKUD’un yetkililerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ÜYE’nin sorumluluğundadır. ÇEKUD, ÜYE tarafından sağlanan içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

5.8 SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, ÇEKUD ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ÇEKUD’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.9 İşbu SİTE’nin sahibi ÇEKUD’dur. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu ÇEKUD’un ya da ÇEKUD’un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ÇEKUD ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.10 KULLANICI ve ÜYE, ÇEKUD hizmetlerini, ÇEKUD bilgilerini ve ÇEKUD’un telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ÇEKUD’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve ÇEKUD’un yazılı izni ile mümkündür.

5.11 ÇEKUD, SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ÇEKUD aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak ÇEKUD için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya ÇEKUD’un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

5.12 İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde ÇEKUD tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ÇEKUD; ÇEKUD hizmetleri, ÇEKUD bilgileri, ÇEKUD telif haklarına tâbi çalışmaları, ÇEKUD ticari markaları, ÇEKUD ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.13 ÜYE, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, site hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.14 ÜYE, ÇEKUD’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.  Ayrıca ÜYE, üyelik sözleşmesini onaylarken, ayrıca muvafakate ihtiyaç duyulmaksızın, tüm üyelik ve iletişim bilgilerinin ÇEKUD ile paylaşılacağını kabul eder. ÜYE’nin onayı halinde, tüm üyelik ve iletişim bilgileri reklam ve ticari amaçlarla 3. Kişilerle paylaşılabilecektir.

5.15 Üyelerin, ÇEKUD tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Üyelik Hesabına girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, ÇEKUD’un  ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.16 Üyeler site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı hizmetlerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. ÇEKUD, Üyeler tarafından ÇEKUD’e iletilen site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı hizmetlerin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.17 Üyeler, ÇEKUD’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Kendi adlarına oluşturdukları üye hesaplarını kesinlikle 3. Kişilere kullandıramaz, kendi ikametlerinde kendileri sunmayı taahhüt ettikleri hizmetleri 3. Kişilere sunduramazlar. Aksi bir durumun tespiti halinde ÇEKUD üyeliği iptal ederek, ilgili ÜYE hakkında hukuki yollara başvurmakta hak sahibidir.

5.18 ÇEKUD’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, ÇEKUD’un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri site üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ÇEKUD ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ÇEKUD doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.19 ÇEKUD,  site arayüzü ile ilgili olarak üyelerin sadece ilgili içerikleri görüntülemesine ve bu amaçla arayüzü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak içeriklere ulaşılmaya çalışılması, içeriklerin, görsellerin, vs. kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, ÇEKUD üzerinde link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine ÇEKUD tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen veritabanın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; ÇEKUD’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.20 Veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen ÇEKUD’un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.21 Üye site üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili ÇEKUD’un herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, ÇEKUD’un ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.22 ÇEKUD, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; ÇEKUD her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.23 ÇEKUD, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm site kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ÇEKUD, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, ÇEKUD’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ÇEKUD tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde ÇEKUD tarafından yapılabilir. ÇEKUD tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.

5.24  SİTE’de direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklâmdır.   SİTE üzerinden bağlanılan diğer sitelerin içerikleri, bağlanılan sitelerin sorumluluğu altındadır. Bu sitelerin içeriklerinden, bu sitelerle ilgili doğabilecek hiçbir sorundan ÇEKUD sorumlu tutulamayacağı gibi; linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ÇEKUD’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.25 SİTE üzerinde yapılan işlemler, bağışlar, fidan sertifikası vs. ait tüm veriler ile üyelerin bunlara bağlı işlemleri ÇEKUD tarafından yedeklenmektedir. Üye’nin yazılı talebi ile kendisine ilişkin yedeklenen tüm bu veri, sadece ÜYE ile paylaşılabilecektir.  Ayrıca bu veriler ÇEKUD tarafından da dilediği şekilde, iş ortaklarıyla da paylaşılmak suretiyle kullanılabilecektir.

5.26 ÇEKUD, sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; ÇEKUD bu içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

 MADDE 6: HİZMETLER VE ÖDEME (BAĞIŞ) ŞARTLARI

6.1. ÇEKUD site üzerinden, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen “hizmet”leri Üyelere sağlayacaktır. ÇEKUD tarafından verilen hizmetlerin temel hedefi;  çevre faaliyetleri ve projelerine maddi destek sağlamaktır.

6.2 ÜYE işbu sözleşme kapsamında www.dikiliagacimvar.com internet sitesi üzerinden bankanın sağladığı sanal pos hizmetini kullanarak ve/veya banka havale/EFT’si yoluyla ÇEKUD’e dilediği miktarda bağış yapabilecektir.

6.3 ÜYE yukarıdaki maddede belirtildiği şekilde işbu sözleşmeyi kabul edip internet üzerinden ve/veya banka havale/EFT’si yoluyla bağış yaptığı durumda , Borçlar Kanununun 295.  ve ilgili diğer maddelerindeki geri almaya ilişkin şartlar oluşmuş ise sözleşmeden dönerek ÇEKUD’e yaptığı bağışın iadesini isteyebilir.

6.4 ÜYE; şartları oluşması halinde sözleşmeden dönerek yaptığı bağışın iadesini istediği takdirde bu hususa ilişkin bildirimini, iadesini istediği söz konusu bağışı açık ve anlaşılır bir şekilde, tarih, bağış miktarı, isim ve diğer bilgileri belirterek, bağışı yaptığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği’nin bilgi@cekud.org.tr elektronik posta adresine ayrıca göndermelidir. Aksi takdirde yani 7 gün içerisinde ÇEKUD’un bilgisine ( elektronik posta adresine) ulaşmayan cayma bildiriminin herhangi bir geçerliliği olmayacaktır ve bağışın iadesi gerçekleşmeyecektir.

6.5 ÜYE yukarıdaki maddelerde belirtildiği şekilde 7 gün içerisinde sözleşmeden dönerek yaptığı bağışı geri almak istemezse, yaptığı bağışı geri alamaz ve iadesini isteyemez. Bu husus ÜYE tarafından herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde kabul ve taahhüt edilmiştir.

6.6 Yukarıdaki maddelerde belirtildiği üzere 7 gün içerisinde iadesi talep edilmeyen bağışlarla ilgili olarak ÇEKUD’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi sanal pos hizmeti sunan bankanın da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.7. Üye tarafından online ödeme ile yapılan bağışlara dair makbuzlar, ÜYE tarafından talep edilmesi halinde, ÇEKUD tarafından hazırlanıp, üyenin adresine gönderilecektir.

6.8. ÜYE tarafından Site üzerinden fidan sertifikası gönderiminin gerçekleşmesi halinde, üyeye herhangi bir bağış iadesi yapılmaz ve bu durumda ÇEKUD’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üyenin böyle bir durumda ÇEKUD’den hiçbir talebi olamaz.

6.9 ÜYE tarafından yapılan bağışlar karşılığında SİTE üzerinden belirlenen fidan dikimi birim bedeli bağış tutarlarına göre; ÇEKUD tarafından dikim mevsimlerinde (sonbahar ve ilkbahar) kamu arazileri ve/veya ÜYE’nin tahsis ettiği alanlara (bin veya daha fazla fidan miktarı olması halinde) toprak yapısı ve iklim şartlarına uygun türde fidanların dikilmesi sağlanır.

6.10 ÜYE tarafından ÇEKUD’un hesabına banka havale/EFT’si yoluyla yapılan bağış tutarı, ÇEKUD tarafından SİTE’de Kullanıcı Hesabına kaydedilir. ÜYE’nin SİTE üzerinden hazırladığı fidan sertifikalarında yazdığı fidan miktarına karşılık gelen fidan dikimi bağış tutarı, kayıtlı bağış tutarından SİTE tarafından otomatik olarak düşürülür.

MADDE 6: Sorumluluğun sınırlandırılması

ÇEKUD, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ÇEKUD, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile ÇEKUD’un, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

MADDE 7: Sözleşmenin devri

ÇEKUD, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MADDE 8 : Mücbir sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ÇEKUD işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ÇEKUD için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ÇEKUD’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ÇEKUD’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 9: GÜVENLİK

9.1 SİTE  üzerinden bağış yapmak için ÜYE’nin kaydetmiş olduğu tüm bilgiler, ÇEKUD tarafından hiçbir şekilde kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşılmayacaktır.

9.2 ÇEKUD bazı dönemlerde elektronik posta veya sms aracılığı ile, üyelerine, gönüllülerine ve bağışçılarına yeni proje ve faaliyetler hakkında bilgiler, kutlama ve bilgilendirme mesajları gönderebilir. ÜYE bu gibi bilgileri almak istemez ise, bu durumunda bilgi@cekud.org.tr adresine mesaj göndererek aboneliklerini iptal edebilir.

9.3 ÇEKUD, SİTE’den online bağış yapan bağışçılarının güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgilerini hiçbir şekilde sisteminde saklamaz. Online olarak kredi kartı ile yapılan bağışların güvenilirliği ÇEKUD’un çalıştığı  banka tarafından denetlenmekte ve sağlanmaktadır.

9.4 ÇEKUD’un telefon numaraları ve elektronik posta adreslerine, herhangi bir işlemle ilgili olarak ÜYE’nin göndereceği mesajlarda kesinlikle kredi kartı numarası veya şifresi yazılmamalıdır. Elektronik postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. ÇEKUD elektronik postalardan  aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

MADDE 10: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ÇEKUD’un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ÇEKUD’e aittir. Üyeler, ÇEKUD hizmetlerini, bilgilerini ve ÇEKUD’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ÇEKUD hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu sözleşme kapsamında ÇEKUD tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ÇEKUD’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ayrıca ÇEKUD hizmetleri, bilgileri, ÇEKUD telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakları saklıdır.

MADDE 11: SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ÇEKUD, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 12 : UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 13: ÇEKUD KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ÇEKUD’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, muhasebe kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ÇEKUD’u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin kanun nezdinde delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14: YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek onay tarihinde yürürlüğe girmiştir.