Ağaçlandırma Çalışmalarımız Devam Ediyor

Toplumda çevre ve ahlak bilincini arttırarak, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşmasına katkı sağlamayı hedef edinen ÇEKUD, ülkemizde meydana gelen tüm olumsuz şartlara rağmen bundan etkilenmeden gönül verdiği “Kıyamet anında bile ağaç dikmeyi düstur edinmiş bir inancın” bağlısı olarak amaçlarını yerine getirmeye devam ediyor.

Bu maksatla ÇEKUD bir firmanın sponsorluğunda, 22 Temmuz 2016 Cuma günü Kuzey Marmara Otoyolu kenarındaki ağaçlandırma sahalarına 2000 adet fidan (Yalancı Akasya, Dişbudak, Fıstık Çamı) dikmiş, sonrasında ağaçlandırma sahası çevresinde atık toplama faaliyeti gerçekleştirmiştir.