GELECEK NESİLLERİMİZ İÇİN FİDAN DİKMELİYİZ

Ülkemizde 1976 yılından beri her yıl 21 Mart günü Dünya Ormancılık Günü ve bu günün içerisinde bulunduğu hafta da “Orman Haftası” olarak değerlendirilmektedir.

Ormanlar, ülkelerin doğal güzellikleri ve ekonomik kalkınmanın temel değerlerindendir. Sahip olduğumuz bu doğal zenginliğin korunması, geliştirilmesi ve ülke kalkınmasındaki öneminin arttırılması için hepimize önemli görevler düşmektedir.

Ülkemizin toplam yüzölçümünün % 26.8′ni kaplayan kayıtlı orman alanı 20.7 milyon hektar ve bunun yaklaşık 8.5 milyon hektarı iyi vasıflı ormanlardır. Geriye kalan 12.2 milyon hektar orman alanının ise erozyona maruz kalmaması için hızlı bir şekilde rehabilite edilmesi gereklidir.

Ormanlarımızın % 93′ü doğal ormanlar oluşturmaktadır. 1950-1997 yılları arasında ormanlar aleyhine yapılan “yasal düzenlemeler” ile orman alanlarımızın % 56′sının yok olduğu araştırmalarda gözükmektedir.

Bunun yanında son yıllarda iyice hızlanan orman tahribatı, dünyanın her tarafında toprak erozyonu, bazı flora ve fauna türlerinin yok olması, toprak veriminin azalması ve atmosferimizdeki karbondioksit dengesinin bozulması gibi çok ciddi problemlere sebep olmaktadır.

Ormanlarımızın en önemli sorunlarından biriside erozyondur. Araştırmalarda Her Gün 450 bin Kamyon Dolusu Toprağımızın Erozyon sonucu yok olduğu belirtilmektedir.

Bütün bu sebeplerden dolayı ÇEKUD olarak diyoruz ki;

Bizden önceki nesillerin bıraktığı temiz çevreyi, temiz tabiatı ve o güzelim ormanları son asrın insanları hunharca harcadı, insan ve doğa hayatını büyük risk altına soktu. Bizler dünyanın en çevreci insanı olan Hz. Muhammed (s.a.v)’in ümmeti olma şerefi ve şuurunda olan insanlar olarak bizden sonraki nesillere daha yaşanılabilir ve daha temiz bir çevre bırakmak zorundayız.

Bu sebeple bir fidan dikmek, sadece sıradan bir fidan dikme meselesi değil, maddi ve manevi anlamda önemli bir görev, ciddi bir sorumluluk anlayışının tezahürüdür.

ÇEKUD olarak, yeşil aşığı vatandaşlarımızın dünya ormancılık gününü kutlarız.